Onderzoek


Sanne Raap, Mare Knibbe en Klasien Horstman doen onderzoek naar gezondheid, veerkracht en participatie in Maastricht Noord West. U zult Sanne veel tegenkomen in de wijk.

Sanne Raap

Op welke manier geven buurtbewoners vorm aan gezondheid en veerkracht in de context van hun buurt. Hoe hangen verhalen van veerkracht samen met verhalen over het leven in de buurt, publieke ontmoetingsplekken, sociale relaties en groen. Voor dit onderzoek doet Sanne Raap o.a. wandelinterviews met bewoners en doet ze participerende observaties bij activiteiten van bewoners en van professionals in de buurt. Dit onderzoek loopt van 1 maart 2017 tot 1 maart 2021 en wordt gedaan in samenwerking met Dr. Mare Knibbe en Prof. Klasien Horstman.

sanne-raap

Winne van Woerden

Studente Biomedische Wetenschappen
Op welke manier geven jongeren betekenis aan het leven in Maastricht Noord West en aan veerkracht en gezondheid. Winne interviewde 15 jongeren en 4 professionals. Uit de analyse blijkt dat jongeren het belangrijk vinden om zich thuis te voelen in de buurt, maar dat de buurt hen wat dat betreft weinig biedt. Velen zoeken vertier en vrienden buiten de buurt. Ze ervaren weinig sociaal leven in de buurt. Er is weinig contact met buren, mensen zeggen elkaar niet gedag en kijken elkaar niet aan op straat.’’.. ik denk dat deze wijk heel erg gesloten is’. Dit onderzoek liep van 1 september 2017 tot 31 januari 2018. Begeleiding: Dr. Mare Knibbe

Winne-van-Woerden

Heb je een idee? Dan laat het ons weten!

Studenten

Van 1 januari 2018 tot maart 2019 zijn studenten van de faculteit Health, Medicine and Life Sciences actief in de buurt. Zij gaan in samenspraak met de buurt kleine actie-onderzoekjes doen rond vragen zoals: hoe kan het groen in de buurt levendiger worden? Waar ontmoeten mensen elkaar en ontstaat sociaal contact? Hoe kunnen meer publieke ontmoetingsplekken georganiseerd?