Organisatie


De Universiteit met de buurt is een initiatief van de Universiteit Maastricht in samenwerking met bewoners van Maastricht Noord West, medewerkers van Trajekt, leden van buurtnetwerken. Ook zijn 8 studenten verbonden aan de Universiteit met de buurt: zij doen onderzoek en helpen mee bij activiteiten.

Samenwerken

Op de Buurt- Universiteitsraad worden plannen en activiteiten van de Universiteit met de Buurt besproken. Iedereen is welkom en kan ideeën aandragen. Zie de agenda.

Verbinden

Burgers hebben veel ervaring met gezondheid, zorg, verdriet en vitaliteit en zij weten wat hen veerkrachtig maakt.  De Universiteit Maastricht heeft veel kennis over gezondheid. De Universiteit met de Buurt verbindt de kennis en ervaringen van bewoners met de kennis van de Universiteit Maastricht om samen nieuwe bronnen van veerkracht te maken.

Universiteitsraad

Twee keer per jaar is er een Universiteitsraad. Daar stemt de Universiteit met de buurt haar activiteiten af met de buurtbewoners. Moeten we andere onderwerpen bespreken bij de Manjefiek colleges? Kunnen we nieuwe activiteiten ontplooien? Is er een vraag die dringend onderzoek behoeft? In de universiteitsraad van 10 Januari 2018 is besloten dat de studenten onderzoekjes zich gaan richten op de thema’s groen, ontmoeten en bewegen in de wijk.

Hier vindt u de verslagen van de Universiteitsraad. Zij leggen verantwoording af bij de betrokkenen en zijn dus transparant over wat ze doen, en over hoe ze dat met de betrokkenen bespreken.

Universiteitsraad verslag

Universiteitsraad 20 juni 2018 Wat heeft Universiteit met de Buurt vorig jaar gedaan, wat kan er…

Heb je een idee? Dan laat het ons weten!