11-04-2019

9.45 -11.15 uur

Bibliotheek Malpertuis, Sproetepad 20

Samenleven in de Stad
De wereld wordt steeds meer stad. Hoe verschilt het leven in een grote stad van dat in kleine gemeenschappen? Moeten we anonimiteit en diversiteit vieren of betreuren?