Donderdag 19-11-2020: 10.00 - 11.30 uur

Kumulus: Herbenusstraat 89

Professor Peter Peters Ambacht

Is er in onze samenleving nog plek voor ambachtelijkheid en de aandacht en creativiteit dat daarmee verbonden is? Hoe verhouden traditionele materialen en handvaardigheid zich tot moderne technologie?