SociaalGroen


Maastricht NoordWest heeft veel groen: parken, bomen en veel gras. Veel bewoners geven aan graag meer anderen te ontmoeten. Behalve de hondenlosloopgebieden, fungeert het groen niet als ontmoetingsplek. De werkgroep SociaalGroen onderzoekt hoe de groene zones levendiger en socialer kunnen worden gemaakt.

Bijeenkomsten Werkgroep SociaalGroen NoordWest:
11-04-2019 16.00 uur
16-05-2019 16.00 uur
06-06-2019 16.00 uur
27-06-2019 16.00 uur

Locatie: De Wiemerink, Iedereen welkom!.

De werkgroep is een netwerk van bewoners, onderzoekers en studenten van de UM en van de HSZuyd, gemeente Maastricht, Maastricht Lab, Maastrichts Centrum voor Innovatie van Klassiek Muziek, en anderen. Studenten werken aan een Lente Festival in maart 2019 en de werkgroep werkt aan een plan voor de zomer 2019. Voor meer informatie: metdebuurt@maastrichtuniversity.nl