SociaalGroen


Maastricht NoordWest heeft veel groen en bewoners geven aan dat ze elkaar graag willen ontmoeten. Parken en grasvelden fungeren echter niet als ontmoetingsplak en hebben een geringe biodiversiteit. Vanaf 2017 onderzoeken bewoners en Universiteit hoe groene zones levendiger en socialer kunnen worden gemaakt en hoe de natuurbeleving kan toenemen. 13 maart 2020 hebben bewoners de Stichting Samen Groener Maastricht NoordWest opgericht. www.facebook.com/samengroenermnw/ / samengroenermnw@gmail.com

9 april 2020 – Wilgenestafette workshop

Door coronamaatregelen werd de wilgenworkshop een wilgenestafette workshop. In kleine groepjes kunnen kinderen er aan bouwen en dagelijks water geven.

18 maart 2020 – 46 nieuwe bomen geplant in het Viegenpark!

Samenwerking van Universiteit met de buurt, SamenGroener, Bewoners, CNME en Gemeente Maastricht.

Bijeenkomsten Werkgroep SociaalGroen NoordWest:
Locatie: De Wiemerink, Iedereen welkom!.

De werkgroep is een netwerk van bewoners, onderzoekers en studenten van de UM en van de HSZuyd, gemeente Maastricht, Maastricht Lab, Maastrichts Centrum voor Innovatie van Klassiek Muziek, en anderen. Studenten werken aan een Lente Festival in maart 2019 en de werkgroep werkt aan een plan voor de zomer 2019. Voor meer informatie: metdebuurt@maastrichtuniversity.nl